تعرفه های سرویس دفترکار حضوری

table

مشاوره با ما رایگان است!

476  29  476 (021)
 939  44  322 (031)

تعرفه های سرویس دفترکار حضوری

  •     کلیه سرویس ها دارای امکانات کامل و یکسان هستند و فقط تعداد ساعات استفاده از فضای دفتری، تعیین کننده تفاوت قیمت های آنها می باشد.
  •     کلیه سرویسهای دفترکارحضوری، شامل یک سرویس کامل 8 رقمی دفترکارهمراه با پیش شماره 4 تهران می باشند. در صورت انتخاب شماره های رند یا ویژه یا سرشماره 2 و یا 6 رقمی سرشماره 4، مابه التفاوت سرویس دریافت می گردد.
  •     حداقل ساعات برگزاری هر جلسه 2 ساعت و با تعیین وقت قبلی (ترجیحاً یک روز قبل) می باشد
  •     ساعات برگزاری جلسات از 9:00 صبح تا 17:50 روزهای شنبه تا چهارشنبه و 9:00 الی 12:50 روزهای پنجشنبه می باشد.
  •     روزهای تعطیل رسمی و جمعه ها دفتر تعطیل است
  •     جهت تامین هزینه های انتقال تماس، مبلغ 20.000 تومان به عنوان ودیعه در فاکتور شما لحاظ می گردد.
  •     به کلیه قیمتهای اعلام شده؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

 

 

امکانات دفترکار حضوری

فرم ثبت نام

مدارک مورد نیاز